താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ലെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ June 2, 2020

സിനിമാ താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച യോഗം ചേരും....

വെള്ളിത്തിരയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ താരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു August 18, 2017

സിനിമാ താരങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാം. എന്നാൽ വെള്ളിത്തിരയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ താരങ്ങൾ എങ്ങനെയിരുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ...

‘അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള’ റൈസ് പുള്ളർ തട്ടിപ്പ്; സിനിമാകാരും ഇരകളെന്ന് റിപ്പോർട്ട് August 7, 2017

‘അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള’ റൈസ് പുള്ളർ തട്ടിപ്പിൽ സിനിമാകാരും ഇരകളെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള റൈസ് പുള്ളർ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടികൾ...

Top