സ്വര്‍ണ്ണ വില കുറഞ്ഞു March 14, 2017

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവില കുറഞ്ഞു. 120രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. 21.480രൂപയാണ് ഒരു പവന്റെ വില. ഗ്രാമിന് 2685രൂപയാണ്....

സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന January 12, 2017

സ്വര്‍ണ്ണവില കുത്തനെ വര്‍ധിച്ച് പവന് 21680 രൂപയിലെത്തി. പവന് 160 രൂപയുടേയും ഗ്രാമിന് 20 രൂപയുടേയും വര്‍ധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നവംബര്‍ 31ന്...

സ്വര്‍ണ്ണവില കൂടി January 4, 2017

സ്വര്‍ണ വില കൂടി. പവന് 80 രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സ്വര്‍ണവില ഗ്രാമിന് 2,655 രൂപയും പവന് 21,240...

സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞു December 7, 2016

സ്വർണ്ണ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. പവന് 160 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 21,520 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന പവന് ഇപ്പോൾ 21,360 രൂപയാണ്...

സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു November 21, 2016

സ്വർണവില കുറയുന്നു. പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22240 രൂപയിൽ എത്തി. ഈ മാസത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്...

സ്വർണ്ണ വില കൂടി October 20, 2016

സ്വർണ വില ഇന്നും കൂടി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 2835 രൂപയും...

സ്വർണ്ണ വില കൂടി October 10, 2016

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വില കുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് വില കൂടി. പവന് 80 രൂപയുടെ നേരിയ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ...

സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷ, വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു October 7, 2016

സ്വർണ വില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. 22480...

സ്വർണവില കുറയുന്നു…!!! October 6, 2016

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില കുറയുന്നു. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 440 രൂപ. ഇന്ന് 22600 രൂപയാണ് സ്വർണം പവന് വില. 120...

സ്വര്‍ണ്ണ വില കൂടി September 12, 2016

സ്വര്‍ണ വില കൂടി. പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 23,400 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കൂടി 2,925 രൂപയിലാണ്...

Page 13 of 14 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Top