സ്വർണ വിലയിൽ ‘റോക്കറ്റ്’ കുതിപ്പ്; ഇന്ന് മാത്രം വർധിച്ചത് 750 രൂപ ! March 4, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും റെക്കോർഡിൽ. ഇന്ന് പവന് 720 രൂപ വർധിച്ചു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസം പവന് ഇത്രയധികം...

സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ് February 25, 2020

റെക്കോർഡ് കുതിപ്പിന് പിന്നാലെ സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്. ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 31,800 രൂപയായി. ഗ്രാമിന്...

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; പവന് 400 രൂപ കൂടി February 21, 2020

റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് സ്വർണവില. പവന് 400 രൂപ കൂടി 31,280 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 30,880...

കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 30,880 രൂപയായി February 20, 2020

കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില. പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 30,880 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 3860 രൂപയായി. ആഗോള വിപണിയിൽ ഏഴു...

സ്വർണവില വർധനവ്; പവന് 30,400 രൂപ February 1, 2020

സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. പവന് 30,400 രൂപ. ഗ്രാമിന്റെ വിലയാകട്ടെ 3,800 രൂപയായും ഉയർന്നു.  ഒരുമാസത്തിനിടെ 1,400 രൂപയുടെ...

സ്വർണവില; പവന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞ് 29,840 രൂപയിലെത്തി January 9, 2020

സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. പവന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞ് 29,840 രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന് 30,400 രൂപയായിരുന്നു വില....

റെക്കോർഡിട്ട് സ്വർണ വില January 8, 2020

ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണ വില. പവന് 30,400 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 3800 രൂപയുമാണ്...

സ്വർണവില; പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 29,880 രൂപയിലെത്തി January 7, 2020

സ്വർണ വില പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 29,880 രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 3735 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. കഴിഞ്ഞ...

സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് 30000 രൂപ കടന്നു January 6, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മുപ്പതിനായിരം രൂപ കടന്നു. പവന് 520 രൂപ കൂടി 30,200 രൂപയായി ഉയർന്ന....

സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു January 4, 2020

സ്വർണ്ണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി 3710 രൂപയായി. പവന് 120 രൂപ ഉയർന്ന് 29,680...

Page 4 of 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Top