ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം സ്വർണാഭരണശാലകൾ തുറക്കുന്നതിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾ April 14, 2020

സ്വർണാഭരണശാലകൾക്ക് ലോക്ക് ഡൗണിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യം. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം പ്രവർത്തിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ്...

കൊവിഡ് 19 പ്രതിരോധം; സംസ്ഥാനത്ത്‌ സ്വർണ വ്യാപാര രംഗത്തും നിയന്ത്രണം March 23, 2020

കൊറോണ വൈറസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സ്വർണ വ്യാപാര രംഗത്തും നിയന്ത്രണം. ഈമാസം 31 വരെ കേരളത്തിലേ മുഴുവൻ സ്വർണം –...

Top