ഗൂഗിൾ പറയുന്നു ‘കോക്‌റോച്ച്’ എന്നാൽ ‘തങ്കമണി’ ആണെന്ന് ! സംശയമുണ്ടോ? September 19, 2018

ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ഒരു പ്രത്യേക നാമം മറ്റു ഭാഷകളിൽ എങ്ങനെ പറയുമെന്നറിയാനുമെല്ലാം...

ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഫീച്ചർ ഇനി ഇല്ല !! July 27, 2017

ഗൂഗിളിൽ പരതുമ്പോൾ നാ അറിയാതെ ഈ ഫീച്ചർ നമുക്ക് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഫീച്ചർ ഗൂഗിൾ നിർത്തലാക്കിയത് നമ്മിൽ പലരും...

റേഷൻ അരി എപ്പോ കിട്ടും ? ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ച് നോക്കൂ…ഒരു അടിപൊളി ഉത്തരം ഉടൻ ലഭിക്കും June 13, 2017

നാം എന്തറിയണമെങ്കിലും ആദ്യം ചോദിക്കുക ഗൂഗിളിനോടാണ്. സ്ഥലം, കണക്കുകൾ, പേരുകൾ തുടങ്ങി പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഹോട്ടൽ വരെ ഏതെന്ന്...

Top