എച്ച്. ഡി ദേവഗൗഡയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും കൊവിഡ് March 31, 2021

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച്. ഡി ദേവഗൗഡയ്ക്കും ഭാര്യ ചെന്നമ്മയ്ക്കും കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദേവഗൗഡ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കൊവിഡ്...

Top