പാഴ്‌വസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് കരകൗശല വസ്തുക്കളുണ്ടാക്കി വീട്ടമ്മ June 8, 2019

പാഴ് വസ്തുക്കളും കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും വെറുതെ വലിച്ചെറിയാനുള്ളതല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കണ്ണൂര്‍ ചപ്പാരപ്പടവ് കൂവേരിയിലെ സുനിത മുരളീ എന്ന വീട്ടമ്മ. കവുങ്ങിന്‍...

Top