ചക്ക കൊണ്ട് 202 വിഭവങ്ങള്‍…! നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവല്‍ ചക്ക മഹോത്സവം കൂടിയാണ്…! July 7, 2018

കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം എന്ന പകിട്ടുണ്ട് ചക്കയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍. എന്നാല്‍ ചക്ക കൊണ്ട് 202 വിഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്ന്...

‘ചക്ക’ ഇനി കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം March 21, 2018

‘ചക്ക’ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിയമസഭയിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം കൃഷിമന്ത്രി വിഎസ് സുനിൽ കുമാർ നടത്തി. ചക്കയുടെ...

‘ചക്ക’ ഇനി കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാർച്ച് 21ന് March 18, 2018

‘ചക്ക’ ഇനി കേരളത്തിൻറെ ഔദ്യോഗിക ഫലമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാർച്ച് 21ന്. കാർഷിക വകുപ്പാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്...

Top