കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോ പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ യാത്ര തുടങ്ങും October 17, 2020

ജനുവരിയില്‍ ആദ്യ യാത്ര ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോയുടെ നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ ആണ് നിര്‍മാണ...

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോക്ക് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി October 12, 2019

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോക്ക് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയും സിആർഇസഡ് അനുമതിയും ലഭിച്ചു. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണ് അനുമതി നൽകിയത്. 78...

ജലമെട്രോയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കെഎംആര്‍എല്ലിന് അനുമതി January 11, 2019

കൊച്ചി ജലമെട്രോ നിര്‍മാണത്തിന് സർക്കാർ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കെഎംആര്‍എല്ലിന് അനുമതി. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഭൂമി നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യഥേഷ്ടാനുമതിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍...

വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിക്ക് 940 കോടി രൂപയുടെ ജർമൻ സഹായം December 9, 2018

കൊച്ചി സംയോജിത വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ 940 കോടി രൂപയുടെ ജർമൻ സഹായം. കൊച്ചി നഗരത്തെ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയായി...

കൊച്ചി വാട്ടർമെട്രോ 2019 ൽ March 22, 2018

മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ അനുബന്ധമായുള്ള കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി അടുത്ത വർഷം മെയിൽ സർവീസ് തുടങ്ങും. കെ.എം.ആർ.എൽ എം.ഡി മുഹമ്മദ്...

വിഷു ദിനത്തില്‍ വാട്ടര്‍ മെട്രോ എത്തും December 5, 2017

വാട്ടര്‍ മെട്രോയുടെ ആദ്യഘട്ട ബോട്ടുകള്‍ 2019 ഏപ്രില്‍ 14 ന് നീറ്റിലിറങ്ങുമെന്ന് കെഎംആര്‍എല്‍ എംഡി. ബോട്ടുകളുടെ ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ ഡിസംബര്‍...

വാട്ടർ മെട്രോ :ആദ്യഘട്ടത്തിനായി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശം June 28, 2017

വാട്ടർ മെട്രോ ആദ്യഘട്ട പൂർത്തീകരണം രണ്ടുവർഷത്തിനുള്ളിൽ സാധ്യമാകത്തക്ക തരത്തിൽ നിർമാണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംആർഎൽ)...

ഇതാണ് കൊച്ചിയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന വാട്ടര്‍ മെട്രോ July 23, 2016

കൊച്ചിയുടെ ജല ഗതാഗതത്തിന്റെ തന്നെ മുഖഛായ മാറ്റി മറിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട വാട്ടര്‍ മെട്രോ. 747 കോടിയാണ് പദ്ധതിയുടെ...

Top