ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം!!! July 13, 2016

  കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐഡിയ നെറ്റ് വർക്ക് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പണിമുടക്കിയപ്പോൾ ജീവിതം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായിപ്പോയവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ. മൊബൈൽ...

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം ഇനിയും വര്‍ദ്ധിക്കും. February 10, 2016

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഇന്ന് ഒരു അഡിക്ഷനാണ്. ഉപയോഗിച്ച് ശീലമാക്കിയവര്‍ക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനാവാത്ത വിധം നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീര്‍ന്ന ഉപകരണം. അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഗ്രഹാംബെല്ലിന്റെ...

Page 3 of 3 1 2 3
Top