എംപി ഫണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിയ്ക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലോകസഭാംഗത്തിനും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രേഖകൾ December 26, 2018

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിയ്‌ക്കെ പൂർണ്ണമായും എം.പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലോകസഭാംഗത്തിനും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രേഖകൾ....

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് രണ്ട് വെന്റിലേറ്റര്‍; തുക ശശി തരൂരിന്റെ എംപി ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് August 11, 2017

ശശി തരൂര്‍ എംപിയുടെ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ രണ്ട് വെന്റിലേറ്റര്‍ വാങ്ങുന്നതിന് തുക അനുവദിച്ചു. 36ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി...

സച്ചിന്‍ ടെന്റുല്‍ക്കര്‍ എറണാകുളം ജില്ലാ ആശുപത്രിയ്ക്ക് 25ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി August 4, 2017

എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിക്ക് സച്ചിന്‍ 25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. സച്ചിന്‍ എംപി ഫണ്ടില്‍ നിന്നുമാണ് 25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെ...

Top