ഉള്ളിവില വര്‍ധനവ്; ഉള്ളിയില്ലാത്ത ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തൊഴിലാളികള്‍ December 11, 2019

രാജ്യത്ത് ഉള്ളിവില കുതിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഹോട്ടലുകളിലും വീടുകളിലുമെല്ലാം ഉള്ളിവില പ്രതിഫലിച്ച് തുടങ്ങി. മിക്ക വിഭവങ്ങളിലും ഉള്ളിയുടെ അളവ് കുറച്ചും, ഹോട്ടലുകളില്‍...

ഉള്ളി വില കരയിക്കുന്നു; കിലോയ്ക്ക് 80 രൂപ September 24, 2019

രാജ്യത്തെ ഉള്ളി വില കുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ ഉള്ളിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില 80 രൂപയിലെത്തി.  കാലവർഷം ശക്തിപ്പെട്ടതിനെ...

Top