തായ്‌ലന്റിലെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് തായ് രാജകുമാരി അയോഗ്യയായി February 11, 2019

തായ്‌ലന്റിലെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് തായ് രാജകുമാരി അയോഗ്യയായി. തായ്‌ലന്റിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് രാജകുമാരിയായ ഉബോൽരതനയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം റദ്ദാക്കിയത്....

ഇത് ഖജർ രാജകുമാരി; ആ രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനാകാത്ത വിഷമത്തിൽ മരിച്ചത് 13 യുവാക്കൾ ! പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് പിന്നിലെ സത്യമെന്ത് ? [24 Fact Check] March 26, 2018

അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഖജർ രാജകുമാരിയുടെ ചിത്രമാണ്. അകാരവടിവും, മുഖഭംഗിയും, വില്ലുപോലെ വളഞ്ഞ നേർത്ത...

Top