മന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ സെഷൻ; പോളിയോ തുള്ളി മരുന്നിനായി മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും കാത്തുനിന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ January 20, 2020

ദേശീയ പോളിയോ ദിനമായ ഇന്നലെ പോളിയോ തുള്ളി മരുന്നിനായി മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും വരിയിൽ കാത്ത് നിന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ. മന്ത്രിയുടെ...

പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി January 19, 2020

പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ നിർവഹിച്ചു. അഞ്ച് വയസിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും...

സംസ്ഥാനത്ത് പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം ഇന്ന് January 19, 2020

സംസ്ഥാനത്ത് പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം ഇന്ന്.അഞ്ച് വയസിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പൾസ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന്...

അഞ്ചുവയസില്‍ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് പള്‍സ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം നാളെ January 18, 2020

പള്‍സ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്‍ പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പില്‍ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നാളെ രാവിലെ എട്ടിന് മന്ത്രി...

പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ജനുവരി 29 നും ഏപ്രിൽ 2നും January 27, 2017

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 2,25,782 കുട്ടികൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് നൽകും 2017 ലെ പൾസ് പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പരിപാടിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായി. എറണാകുളം...

Top