മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ തടയുമെന്ന് അവകാശവാദം; ചാണക ചിപ്പുമായി രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗ് October 13, 2020

മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ തടയുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി ചാണക ചിപ്പ് പുറത്തിറക്കി രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗ്. ചാണകത്തിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ...

ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ; നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ ? February 11, 2019

മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ റേഡിയേഷനും അവ ഉയർ്തതുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും ചർച്ചയാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി. എന്നാൽ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിന് എത3...

ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ തലയ്ക്ക് സമീപം വച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള്‍ March 16, 2018

രാവിലെ എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നത് മുതല്‍ മൊബൈല്‍ നോക്കുന്നവരാണ് നമ്മള്‍, രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പും അവസാനമായി എല്ലാം ഒന്നു കൂടി നോക്കണം. ഉറക്കം...

Top