റാൻഡം ടെസ്റ്റിനൊരുങ്ങി ഐസിഎംആർ May 8, 2020

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യവ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ റാൻഡം ടെസ്റ്റിനൊരുങ്ങി ഐസിഎംആർ(ഇന്ത്യൻ...

ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച വയനാട് ജില്ലയിലെ മൂപ്പയിനാട് റാൻഡം ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയായി April 27, 2020

ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച വയനാട് ജില്ലയിലെ മൂപ്പയിനാട് റാൻഡം ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയായി. മൂപ്പയിനാട്, കണിയാമ്പറ്റ മേഖലകളിൽ നിന്നായി 150...

Top