പ്രളയത്തെ നേരിടാന്‍ നിയമങ്ങള്‍ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ: ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കി റീബില്‍ഡ് കേരള സിഇഒ February 29, 2020

പ്രളയത്തെ നേരിടാന്‍ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായി ജനങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതും സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് റീബില്‍ഡ് കേരള സിഇഒ ഡോ....

റീബില്‍ഡ് കേരള; പൊതുജന അഭിപ്രായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി December 26, 2019

റീബില്‍ഡ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നവകേരള നിര്‍മിതിക്കായി പൊതുജന അഭിപ്രായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും...

Top