നിയമസഭാ ടിവി ഇന്നുമുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും; പ്രതിപക്ഷം പങ്കെടുക്കില്ല August 17, 2020

നിയമസഭാ നടപടികൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ സഭ ടിവി ഇന്നുമുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം എംഎൽഎമാരും ഭാഗമാകുന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ലോക്‌സഭ സ്പീക്കർ...

Top