‘പ്രവചനം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹൂതി ചെയ്യും’: വാർത്താതാരമാകാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സൽക്കാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജ്യോതിഷി May 20, 2019

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫല പ്രവചനം നടത്തുന്നത് വാർത്ത നൽകാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് സൽക്കാരം വാഗ്ധാനം ചെയ്ത ഇരങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി സജീവൻ സ്വാമി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി...

വാർത്താതാരമാകാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് വമ്പൻ സൽക്കാരത്തിനൊരുങ്ങി ജ്യോതിഷി; എക്‌സൈസ് വിരട്ടിയതോടെ ‘മദ്യ സൽക്കാരം’ ഒഴിവാക്കി May 18, 2019

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനം നടത്തി വാർത്താതാരമാകാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി പാർട്ടി നടത്താനുള്ള ജ്യോതിഷി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സജീവൻ സ്വാമിയുടെ...

Top