സംഗീത ഇതിഹാസം… സലീൽ ചൗധരിയുടെ ഓർമകൾക്ക് ഇന്ന് 25 വയസ് September 5, 2020

മലാള സിനിമയിലെ നാഴികക്കല്ലായ ‘ചെമ്മീൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പാട്ടുകൾക്ക് ഈണമിട്ട് മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേക്കേറിയ സലീൽ ചൗധരി വിടവാങ്ങിയിട്ട് 25...

Top