ഡൽഹിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറീനിൽ ഭേദഗതി; ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതി June 20, 2020

ഡൽഹിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻറീനിൽ ഭേദഗതി വരുതി.വീടുകളിൽ സൗകര്യമില്ലാത്തവർ മാത്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറൻ്റീനിൽ പോയാൽ മതിയെന്ന് തീരുമാനം. കൊവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന...

കൊവിഡ് ബാധിച്ച ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരം June 19, 2020

കൊവിഡ് ബാധിച്ച ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. ആരോഗ്യ നില വഷളയതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി...

Top