മിനിമം ബാലൻസിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയത് 5000 കോടിയോളം August 5, 2018

മിനിമം ബാലൻസ് നിലനിർത്താത്തതിന് പിഴയായി ബാങ്കുകൾ രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നുമെടുത്തത് 5000 കോടിയോളം രൂപ. പിഴയിൽ പകുതിയും ഈടാക്കിയത് എസ്ബിഐയാണ്....

മിനിമം ബാലന്‍സ് ചാര്‍ജ് കുറച്ച് എസ്ബിഐ March 13, 2018

സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ ശരാശരി പ്രതിമാസ ബാലന്‍സ് നിരക്കില്‍ എസ്ബിഐ 75% കുറവ് വരുത്തി. പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ 2018 ഏപ്രില്‍...

മിനിമം ബാലൻസ് കുറച്ച് എസ്ബിഐ September 26, 2017

സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മിനിമം ബാലൻസ് പരിധിയും പിഴയും എസ്.ബി.ഐ കുറച്ചു. 20ശതമാനം മുതൽ 50 ശതമാനം വരെയാണ് കുറച്ചത്....

Top