ഷോളയാർ ഡാം തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകി; ചാലക്കുടിപ്പുഴയോരത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദേശം September 16, 2019

ജലനിരപ്പ് 2661.20 അടിയായതിനെ തുടർന്ന് കേരള ഷോളയാർ ഡാം തുറക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു....

ഷോളയാർ ഡാമിൽ ജലനിരപ്പുയരുന്നു; ചാലക്കുടി പുഴയോരത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദേശം September 12, 2019

ഷോളയാർ ജല വൈദ്യുതപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കേരള ഷോളയാർ ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചാലക്കുടി പുഴയോരത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു....

Top