ഇന്ത്യ-വിൻഡീസ് ടി ട്വന്റി മത്സരം കാര്യവട്ടത്ത് തന്നെയെന്ന് കെസിഎ June 8, 2019

ഇന്ത്യ-വിൻഡീസ് ടി ട്വൻറി മത്സരം തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽവെച്ചു തന്നെ നടക്കുമെന്ന് കെ.സി എ. വേദി മാറ്റുന്നതു സംബന്ധിച്ച്...

Top