വധുവല്ല, ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത് വധുവിന്റെ സുഹൃത്താണ് !! November 7, 2017

തൂവെള്ള ഗൗണണിഞ്ഞ് വധു, ചുറ്റും ഒരേ നിറത്തിൽ ഗൗൺ അണിഞ്ഞ് വധുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ. ഈ നിര കാണാൻ തന്നെ ഒരു...

ആഭരണങ്ങളില്ല, മുഖത്ത് ചായങ്ങളില്ല; തസ്‌നിം സ്വന്തം വിവാഹത്തിനെത്തിയത് മുത്തശ്ശിയുടെ പഴയ കോട്ടൻ സാരിയുടുത്ത് !! August 12, 2017

നമുക്ക് വിവാഹമെന്നാൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്. വിവാഹ നിശ്ചയം മുതൽ ചിലവുകൾ ആരംഭിക്കുകയായി. പിന്നീട് വിവാഹ ഷോപ്പിങ്ങ്, കല്യാണം...

Top