ഉപ്പുമാവിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് 1.29 കോടി രൂപ !! August 8, 2017

ഉപ്പുമാവിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് 1.29 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വിദേശ നോട്ടുകൾ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടംഗ സംഘം പിടിയിൽ. രംഗ്ലാനി എന്ന...

യുവതി സ്വന്തം ശരീരത്തിലൊളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് 102 ഐഫോണുകൾ July 18, 2017

യുവതി സ്വന്തം ശരീരത്തിലൊളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് 102 ഐ ഫോണുകൾ !! യുവതിയെ ഷെൻസണിൽവെച്ച് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പിടികൂടി. വയർഭാഗത്ത്...

Top