ഹാരി-മേഗൻ രാജകീയ വിവാഹത്തിന് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര അണിഞ്ഞ ചെരുപ്പിന്റെ വില എത്രയെന്നോ ?

priyanka chopra footwear price shocks internet

ഹാരി-മേഗൻ രാജകീയ വിവാഹത്തിന് പ്രിയങ്കാ ചോപ്ര വന്നിറങ്ങിയത് മുതലുള്ള രംഗങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

priyanka chopra footwear price shocks internet

വിവിൻ വെസ്റ്റവുഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലാവൻഡർ നിറമുള്ള വസ്ത്രവും ഫിലിപ്പ് ട്രേസി തൊപ്പിയുമണിഞ്ഞാണ് പ്രിയങ്ക എത്തിയത്. എന്നാൽ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നേടിയത് പീസിയണിഞ്ഞ ചെരുപ്പാണ്.

priyanka chopra footwear price shocks internet

ജിമ്മി ചൂ എന്ന കമ്പനിയുടെ 1.40 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ചെരുപ്പാണ് താരം അണിഞ്ഞിരുന്നത്. പ്ലെക്‌സി ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ചെരുപ്പിന്റെ മുൻഭാഗം. വെള്ള വിക്ടോറിയ 100 ചോക്ക് സാറ്റിൻ, സ്വരോവ്‌സ്‌കി ക്രിസ്റ്റലുകൾ എന്നിവയാണ് ചെരുപ്പിനെ ഇത്രമേൽ വിലപിടിപ്പുള്ളതാക്കിയത്.

Top