വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായുള്ള സഖ്യസാധ്യത തള്ളാതെ മുസ്‌ലിം ലീഗ് June 21, 2020

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായുള്ള സഖ്യസാധ്യത തള്ളാതെ മുസ്‌ലിം ലീഗ്. സഹകരിക്കാന്‍ തയാറുള്ളവരുമായി സഖ്യമാകാമെന്ന നിലപാട് ആണ് ലീഗിനുള്ളതെന്ന് സംസ്ഥാന...

വെൽഫെയർ പാർട്ടികളുമായുള്ള സഖ്യ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് June 20, 2020

വെൽഫെയർ പാർട്ടിളുമായുള്ള സഖ്യ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ്. വൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി സഖ്യമില്ല എന്നത് പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട്...

Top