നോയിഡയിലെ ഹൽദി റാം കെട്ടിടത്തിൽ അമോണിയ ചോർച്ച; ഒരു മരണം; 300 പേരെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കി February 1, 2020

നോയിഡയിലെ ഹൽദിറാം കെട്ടിടത്തിൽ അമോണിയ ചോർന്ന് ഒരു മരണം. 300 പേരെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12...

വൈക്കം മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലെ ഐസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അമോണിയ ചോർന്നു April 1, 2019

വൈക്കം കോവിലകത്തുംകടവ് മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലെ ഐസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അമോണിയ ചോർന്നു. സമീപത്തെ വീടുകളിലുള്ളവർക്ക് ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അമോണിയ ചോർന്നതായി...

അമോണിയ ചോർന്നത് ഫാക്ടിന്റെ സുരക്ഷാവീഴ്ച്ച കാരണമാണെന്ന് കലക്ടർ May 22, 2016

ഫാക്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ അമോണിയ ചോർന്നത് ഫാക്ടിന്റെ സുരക്ഷാവീഴ്ച്ച കാരണമാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കലക്ടർ എം ജി രാജമാണിക്യം. അമോണിയ പോലുള്ള...

Top