ബാഫ്റ്റയില്‍ 1917-ന് ഏഴ് പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ February 3, 2020

ബാഫ്റ്റയില്‍ തിളങ്ങി 1917. മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച സംവിധായകന്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ഏഴ് പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജോക്കറായി ലോകത്തിന്റെ കൈയടി...

ബാഫ്റ്റാ പുരസ്‌കാരം; മികച്ച ചിത്രം റോമ; മികച്ച സംവിധായകൻ അൽഫോൺസോ ക്വാറോൺ February 11, 2019

ബാഫ്റ്റാ പുരസ്‌കാരത്തിളക്കത്തിൽ റോമയും ദി ഫേവറിറ്റും. മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരവും മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്‌കാരവും റോമയെ തേടിയെത്തി. റാമി മാലെക്കും...

ബാഫ്ത പുരസ്‌കാരം; ത്രീ ബിൽബോർഡ്‌സ് ഔട്‌സൈഡ് എബിങ് മിസോരി മികച്ച ചിത്രം February 19, 2018

എഴുപത്തിയൊന്നാമത് ബ്രിട്ടീഷ് അക്കാദമി ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ത്രീ ബിൽബോർഡ!്‌സ് ഔട്‌സൈഡ് എബിങ് മിസോരി മികച്ച ചിത്രം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച്...

Top