‘ബിന്ദു അമ്മിണി ആരാണെന്ന് ഇനിയും അറിയാത്ത കുലസ്ത്രീകളും കുലപുരുഷന്മാരും അറിയാന്‍’ March 9, 2019

ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബിന്ദു അമ്മിണി എന്ന പേര് കേരളം കേള്‍ക്കുന്നത്. ശബരിമലയില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തിയതോടെ വധഭീഷണികള്‍ വരെ...

Top