വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കൊപ്രയുടെയും വില സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡിലേക്ക് February 27, 2021

സംസ്ഥാനത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കൊപ്രയുടെയും വില സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡിലേക്ക്. പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പച്ചത്തേങ്ങ വ്യാപകമായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക്...

കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില വർധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ January 27, 2021

കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില വർധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. 375 രൂപ വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭായോഗം തിരുമാനിച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതമായി 1221 കോടി...

ഫീസിന് പകരം തേങ്ങ നൽകിയാൽ മതി പഠിക്കാം… November 3, 2020

ലോകമെമ്പാടും കൊവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. മഹാമാരിയുടെ ദുരിതക്കയം ആ ബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളെയും പലരീതിയിലാണ് ബാധിച്ചത്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും, പഠനം ഉപോക്ഷിക്കേണ്ടി...

Top