ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗം ഇന്ന് ദില്ലിയില്‍ ചേരും October 6, 2017

ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗം ഇന്ന് ദില്ലിയില്‍ നടക്കും. ജിഡിപി വളര്‍ച്ച നിരക്ക് കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനത്തിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ്  യോഗം ചര്‍ച്ച...

ജിഎസ്ടി നിരക്ക് നിരക്ക് കുറയ്കകുമെന്ന് അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ് ലി October 1, 2017

ജിഎസ്ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയറ്റ് ലി പറഞ്ഞു. വരുമാന നഷ്ടം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും നികുതി വരുമാനം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്താല്‍...

ജിഎസ്ടി ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം March 20, 2017

ജിഎസ്ടി ബില്ലുകൾക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭ അംഗീകാരം നൽകി. കേന്ദ്ര ജിഎസ്ടി, കേന്ദ്രഭരണ ജിഎസ്ടി, സംയോജിത ജിഎസ്ടി, എന്നീ ബില്ലുകൾക്കാണ് അംഗീകാരം...

Top