ഈ ദശകത്തിലെ കാണാനാകുന്ന ആദ്യസൂര്യഗ്രഹണം സംസ്ഥാനത്ത് ദൃശ്യമായി June 21, 2020

ഈ ദശകത്തിലെ കാണാനാകുന്ന ആദ്യസൂര്യഗ്രഹണം സംസ്ഥാനത്ത് ദൃശ്യമായി. രാവിലെ പത്തേകാലോടെയാണ് കേരളത്തില്‍ ഭാഗികമായി സൂര്യഗ്രഹണം ആരംഭിച്ചത്. കൊവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍...

വലയഗ്രഹണം ആദ്യം കണ്ടത് വടക്കൻ കേരളം December 26, 2019

നൂറ്റാണ്ടിലെ അപൂർവ സൂര്യഗ്രഹണമായ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം കേരളത്തിൽ ആദ്യം ദൃശ്യമായത് കാസർഗോഡായിരുന്നു . ഗ്രഹണ നിരീക്ഷണത്തിനായി വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ...

സൂര്യഗ്രഹണം; ശബരിമല നട നാളെ നാല് മണിക്കൂര്‍ അടച്ചിടും December 25, 2019

സൂര്യഗ്രഹണം കണക്കിലെടുത്ത് ശബരിമല നട നാളെ നാല് മണിക്കൂര്‍ അടച്ചിടും. രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ 11.30 വരെയാണ് ശബരിമല, മാളികപ്പുറം,...

Top