ഫേസ്ബുക്കില്‍ തരംഗമായി കാര്‍ഡ്‌ബോര്‍ഡില്‍ മാര്‍ക്ക് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച പത്താം ക്ലാസുകാരനെ കണ്ടെത്തി… May 9, 2019

പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലം പുറത്ത് വന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പല രീതിയില്‍ തന്റെ മാര്‍ക്ക് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍. പലരും ഹാള്‍...

Top