അവിചാരിതമായി മാരത്തണിൽ പെട്ടു; ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നായ: ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോ September 12, 2019

അബദ്ധത്തിൽ മാരത്തൺ ഓടി ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു നായ. അമേരിക്കയിലെ അലബാമയിൽ നടന്ന എൽക്മോണ്ട് ട്രാക്‌ലസ് ട്രെയിൻ...

ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ വെള്ളം നൽകിയില്ല; ജയ്ഷ കുഴഞ്ഞ് വീണു August 22, 2016

റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സിൽ മാരത്തോണിനിടെ നിർജലീകരണം മൂലം ഒ.പി.ജയ്ഷ കുഴഞ്ഞ് വീണു. ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ വെള്ളം നൽക്കാതിരുന്നത് മൂലമാണ് നിർജലീകരണം സംഭവിച്ചത്....

Top