രുചികൂട്ടുകളിലൂടെ ലോകത്തെ കൊതിപ്പിച്ച മസ്തനാമ്മ യാത്രയായി December 5, 2018

തന്റെ പാചകത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്ഷണപ്രേമികളെ കൊതിപ്പിക്കുകയും പരമ്പരാഗത പാചക രീതിയിലൂടെ വിസമയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മസ്തനാമ്മ വിടവാങ്ങി. 107 വയസ്സായിരുന്നു. ആന്ധ്ര...

ഈ ആറ് വയസ്സുകാരന്റെ വാർഷിക വരുമാനം 70 കോടി !! December 11, 2017

ആറ് വയസ്സിൽ സ്വന്തമായി ഒരു രൂപ പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ പക്കൽ. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ കാലഘട്ടമെല്ലാം മാറി. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ...

ഈ 7 വിഭവങ്ങൾക്ക് പേര് ലഭിച്ചത് ഈ പ്രശസ്ഥ വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് July 29, 2017

ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാകും ഇവയ്ക്ക് ഈ പേര് നൽകിയത് എന്ന്....

പേര് മസ്തനാമ്മ; വയസ്സ് 106; ജോലി യൂട്യൂബർ !! May 17, 2017

പേര് മസ്തനാമ്മ. വയസ്സ് 106. ജോലി യൂട്യൂബർ. വേണ്ട..ജോലി കേട്ട് വയസ്സ് ഒന്നുകൂടി നോക്കണ്ട…106 വയസ്സ് തന്നെയാണ് അവർക്ക്. ഒരു...

Top