കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ച പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയില്‍ June 14, 2020

കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ച. ഉപയോഗിച്ച പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ക്യാന്റീനു സമീപത്താണ് കിറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച...

ഇന്ത്യയിൽ ദിനംപ്രതി 4.5 ലക്ഷം പിപിഇ കിറ്റുകളുടെ ഉത്പാദനം May 20, 2020

ദിനംതോറും 4.5 ലക്ഷം പിപിഇ കിറ്റുകൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. പിപിഇ കിറ്റുകൾ പൂർണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഈ മാറ്റം....

സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിൽ നഗ്‌നരായി പ്രതിഷേധിച്ച് ജർമ്മനിയിലെ ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാർ April 28, 2020

കൊവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിപിഇ കിറ്റ് അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിൽ നഗ്‌നരായി പ്രതിഷേധിച്ച് ജർമ്മനിയിലെ ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാർ....

ആലുവയില്‍ പിപിഇ കിറ്റടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങള്‍ റോഡരികില്‍ തള്ളിയ നിലയില്‍ April 21, 2020

കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പിപിഇ കിറ്റടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങള്‍ റോഡരികിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും തള്ളിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ആലുവ കീഴിമാട് മാറമ്പിളളിലെ...

Top