വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെക്കുറിച്ച് ഒരേസമയം നാല് സിനിമകൾ June 23, 2020

വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെക്കുറിച്ച് അണിയറയിൽ ഒരേസമയം ഒരുങ്ങുന്നത് നാല് സിനിമകൾ. ആഷിഖ് അബു പൃഥ്വിരാജിനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കുന്ന വാരിയംകുന്നന് പിറകെ...

വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജീവചരിത്ര സിനിമയുമായി പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് June 22, 2020

പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു. സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളെയും മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും തീരുമാനിച്ചുവെന്നാണ്...

Top