റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ രണ്ടാം ബാച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി November 4, 2020

റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ രണ്ടാം ബാച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് രാത്രി 8.14നാണ് റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. മൂന്ന് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ന്...

അടുത്ത മാസം 5 ന് 16 റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ കൂടി വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകും October 28, 2020

വ്യോമസേനയുടെ ഗോൾഡൻ ആരോസ് സ്‌ക്വാഡ്രണിലേക്ക് 16 റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ കൂടി എത്തുന്നു. മൂന്ന് വിമാനങ്ങളുള്ള അടുത്ത ബാച്ച് നവംബർ 5...

രണ്ടാം ബാച്ച് റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തും October 16, 2020

അടുത്ത ബാച്ച് റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ ഈ വർഷം തന്നെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച് ഫ്രാൻസ്. നവംബറിൽ രണ്ടാം ബാച്ച്...

Top