വെങ്കിടങ്ങിലെ നെല്‍ കര്‍ഷകര്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍; പാകമായിട്ടും നെല്‍ വാങ്ങാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ മില്ലുടമകള്‍ June 17, 2019

പാകമായ നെല്ല് കൊയ്തു തുടങ്ങിയ തൃശ്ശൂര്‍ വെങ്കിടങ്ങിലെ നെല്‍ കര്‍ഷകരെ മില്ലുടമകള്‍ ദ്രോഹിക്കുന്നതായി പരാതി. ഏനാമാവ് തെക്കേ കോഞ്ചിറ കോളപടവിലെ...

സ്വന്തം നാടിന്റെ പേരില്‍ അരി വിളയിപ്പിച്ച് കൊടുമണ്‍ നിവാസികള്‍ May 19, 2019

തരിശായി കിടന്ന ഇരുന്നൂറേക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് നെല്‍ കൃഷി നടത്തി സ്വന്തം നാട്ടിന്റെ പേരില്‍ അരിയായി പുറത്തിറക്കിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കൊടുമണ്‍ നിവാസികള്‍....

Top