രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണിയിൽ കനത്ത ഇടിവ് April 12, 2021

രാജ്യത്തെ ഓഹരിവിപണിയിൽ കനത്ത ഇടിവ്. ഒരു വേള സെൻസക്‌സ് 1100 പോയന്റ് വരെ നഷ്ടത്തിലായി. സെൻസെക്‌സ് 813 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ...

കേന്ദ്രബജറ്റ്; പ്രതീക്ഷയില്‍ ഓഹരി വിപണികള്‍; സെന്‍സെക്‌സ് 400 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്നു February 1, 2021

കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലുള്ള കേന്ദ്രബജറ്റില്‍ പ്രതീക്ഷയുമായി ഓഹരി വിപണികള്‍. സെന്‍സെക്‌സ് 400 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്നു. ഓപ്പണിംഗ് ട്രേഡില്‍ 0.88 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനവാണ്...

ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ; സെൻസെക്സ് 232 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 36704ൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു July 17, 2020

ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ. സെൻസെക്സ് 232 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 36704ലും നിഫ്റ്റി 70 പോയന്റ് ഉയർന്ന് 10810ലും വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്....

ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ; സെൻസെക്സ് 389 പോയിന്റ്‌ ഉയർന്ന് 31061 ൽ എത്തി May 26, 2020

അവധിക്കുശേഷമുള്ള ആദ്യദിനം ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടൻ സെൻസെക്സ് 389 പോയിന്റ്‌ ഉയർന്ന് 31061ലും നിഫ്റ്റി 115.25 പോയന്റ്...

സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ് കരുത്തു പകർന്നില്ല; സെൻസെക്സ് 631 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ May 18, 2020

കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജിനെ തുടർന്നുള്ള ആദ്യ ആഴ്ചയില് നഷ്ടത്തോടെ ഓഹരി വിപണി. സെൻസെക്സ് 631 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ...

സാമ്പത്തിക പാക്കേജിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ഓഹരി വിപണി; സെൻസെക്സ് 1,050 പോയന്റ് 32,427ൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു May 13, 2020

പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച 20 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ഓഹരി വിപണി. സെൻസെക്സ് 1,050 പോയന്റ് ഉയർന്ന്...

ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ; സെൻസെക്സ് 793 പോയിന്റ് ഉയർന്ന്‌ 33504ൽ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു April 30, 2020

ആഴ്ചയുടെ നാലാം ദിവസമായ ഇന്നും ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ. സെൻസെക്സ് 793 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ 33504ലിലും നിഫ്റ്റി 225 പോയിന്റ്...

ആടി ഉലഞ്ഞ് വിപണി; സെൻസെക്സ് 310.21 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 30379.81 ൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു April 15, 2020

നേട്ടം നിലനിർത്താനാവാതെ വിപണി. സെൻസെക്സ് 310.21 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 30379.81ലും നിഫ്റ്റി 68.55 പോയന്റ് നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. വ്യാപാരത്തിന്റെ...

കനത്ത നഷ്ടത്തിൽ വിപണി; സെൻസെക്സ് 1,044 പോയന്റ് താഴ്ന്നു March 30, 2020

ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിനം കൂപ്പുകുത്തി ഓഹരി വിപണി. സെൻസെക്‌സ് 1,044 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 28,771ലും നിഫ്റ്റി 298 പോയന്റ് താഴ്ന്ന്...

ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു March 25, 2020

സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ് വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണികള്‍ നേട്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. നിക്ഷേപകര്‍ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ സെന്‍സെക്‌സില്‍...

Page 1 of 81 2 3 4 5 6 7 8
Top