വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയില്‍ രാത്രി ബുള്ളറ്റ് യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു March 8, 2020

വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയില്‍ രാത്രി ബുള്ളറ്റ് യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. വനിതകളുടെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ക്ലബ്ബായ ഡൗണ്ട്‌ലെസ് റോയല്‍ എക്‌സ്‌പ്ലോറേഴ്‌സ്...

ഇന്ന് വേണാട് എക്‌സ്പ്രസിന്റെ സാരഥ്യം വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് March 8, 2020

ഇന്ന് എറണാകുളം ജംഗ്ഷനില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വേണാട് എക്‌സ്പ്രസ് പൂര്‍ണമായും നിന്ത്രിച്ചത് വനിതാ ജീവനക്കാര്‍. വനിതാ ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ട്രെയിന്റെ...

Top