സിക്കിം ലോട്ടറി വില്‍പന: ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് സുപ്രിം കോടതിയുടെ സ്റ്റേ March 4, 2021

സിക്കിം ലോട്ടറി വില്‍പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നികുതിയിനത്തില്‍ ഈടാക്കിയ തുക തിരികെ നല്‍കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് സുപ്രിം കോടതിയുടെ...

Top