സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി July 1, 2020

സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി. കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള...

കെവി മനോജ് കുമാർ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി നിശ്ചയിച്ചു June 24, 2020

സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായി കെവി മനോജ്കുമാറിനെ നിശ്ചയിച്ചു. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രി സഭായോഗത്തിന്റെതാണ് തീരുമാനം. തലശേരി ബ്രണ്ണൻ ഹയർ...

Top