മൂന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നാളെ മുതൽ സ്റ്റെന്റ് വിതരണമില്ല September 19, 2019

നാളെ മുതൽ മൂന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സ്റ്റെന്റ് വിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ വിതരണക്കാരുടെ തീരുമാനം. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ...

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ സ്റ്റെന്റ് വിതരണം നിലച്ചു; രണ്ട് ദിവസത്തിനകം മുടങ്ങിയത് 15ഓളം ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ June 23, 2019

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ഹൃദ് രോഗികള്‍ക്കുള്ള സ്റ്റെന്റ് വിതരണം നിര്‍ത്തിയതോടെ ആശുപത്രിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ താളം തെറ്റി തുടങ്ങി. സ്റ്റെന്റ്...

സ്റ്റെന്റ് , പേസ്‌മേക്കർ വിതരണം നിലച്ചു; സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ February 22, 2018

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ. സ്റ്റെന്റ്, പേസ്‌മേക്കർ വിതരണം നിലച്ചതോടെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയകൾ പ്രതിസന്ധിയിലായത്. കുടിശ്ശിക തീർക്കാത്തതാണ് വിതരണം മുടങ്ങാൻ...

Top