ചികിത്സ കിട്ടാതെ മൂന്നു വയസുകാരൻ മരിച്ച സംഭവം; സമരം ശക്തമാക്കി കുടുംബം September 3, 2020

ആലുവയിൽ നാണയം വിഴുങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ 3 വയസുകാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി അവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കി കുടുംബം. മരിച്ച...

നാണയം വിഴുങ്ങി മൂന്ന് വയസുകാരൻ മരിച്ച സംഭവം; അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് കുടുബം August 29, 2020

ആലുവയിൽ നാണയം വിഴുങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ മൂന്ന് വയസുകാരൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് കുടുബം. ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട്...

Top