കൊവിഡ് : തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 8148 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ April 15, 2020

കൊവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 8148 ആയി. ഇതില്‍ 8138 പേര്‍...

കൊവിഡ് : തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 9754 ആയി April 13, 2020

കൊവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 9754 ആയി. ഇതില്‍ 9743 പേര്‍ വീടുകളിലും...

Top