ലൈഫ് മിഷൻ: യു.വി ജോസിനേയും സന്തോഷ് ഈപ്പനേയും ശിവശങ്കറിനേയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇഡി October 31, 2020

ലൈഫ് മിഷൻ സിഇഒ യു.വി ജോസിനേയും, യൂണി ടാക്ക് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പനേയും, എം ശിവശങ്കറിനേയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത്...

സിബിഐ യു വി ജോസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു October 5, 2020

ലൈഫ് മിഷൻ ക്രമക്കേടിൽ സിഇഒ യു വി ജോസിനെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു. ഒൻപത് മണിക്കൂറാണ് ഏജൻസി യു...

ലൈഫ് മിഷൻ ക്രമക്കേട്: യു. വി ജോസ് സിബിഐക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി October 5, 2020

ലൈഫ് മിഷൻ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സിഇഒ യു. വി ജോസ് സിബിഐക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി. കൊച്ചി സിബിഐ ഓഫീസിലാണ്...

Top