സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ഡോ. പാര്‍വതി പി.ജി. വാര്യര്‍ക്ക് March 7, 2020

2019 ലെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിന് പാലക്കാട് ലയണ്‍സ് റോഡ് ശരണ്യയിലെ ഡോ. പാര്‍വതി പി.ജി....

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ട പി പി രഹനാസിന് വനിതാ രത്‌ന പുരസ്‌കാരം March 7, 2020

കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ ജീവിതത്തില്‍ നേരിട്ട ദാരുണ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്വന്തം വീടും നാടും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുപോലും അതിനെയെല്ലാം പൊരുതി ജയിച്ച് ജീവിത...

കായിക രംഗത്തുള്ള വനിതാ രത്‌ന പുരസ്‌കാരം പി യു ചിത്രയ്ക്ക് March 7, 2020

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ 2019 ലെ കായിക രംഗത്തുള്ള വനിതാ രത്‌ന പുരസ്‌കാരം പി യു ചിത്രയ്ക്ക്. ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളേയും ജീവിത...

സാമൂഹ്യസേവന രംഗത്തുള്ള വനിതാ രത്‌ന പുരസ്‌കാരം സി ഡി സരസ്വതിക്ക് March 7, 2020

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ 2019 ലെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തുള്ള വനിതാ രത്‌ന പുരസ്‌കാരത്തിനായി മാനന്തവാടി വെമം അരമംഗലം വീട്ടിലെ സി...

Top